Senest 5. juni 2023 og måske allerede i efteråret 2022 skal vi have folketingsvalg i Danmark.

Når et valg nærmer sig, vækkes debatten om papirvalg versus e-valg/digitale valg som regel til live igen.

Argumenterne er mange, lige fra »Vi er et gennemdigitaliseret land, så derfor bør vi også kunne håndtere e-valg« til »Der er noget hyggeligt ved at mødes i den lokale hal og stemme med naboerne«.

Sammen med Thomas Kristmar har jeg skrevet et debatindlæg til Version2 om hvorfor vi ikke skal have e-valg i Danmark og at papirvalg er den rigtige løsning.

Der er ingen tvivl om at vi ville kunne opnå nogle fordele ved evalg, feks hurtigere resultat (Men er det reelt et problem, at der går nogle timer før vi kender det foreløbige resultat og nogle dage før vi kender det endelige?)

For en valghandling er følgende 5 egenskaber essentielle:

* Anonymitet: Det må ikke være muligt efterfølgende at spore, hvem der har stemt på hvad.

* Én person, én stemme: Vi skal sikre, at det ikke er muligt at sælge sin stemme eller stemme på vegne af andre.

* Robusthed: Selve systemet skal være robust og kunne fungere, selvom der er strømafbrydelse eller anden forstyrrelse.

* Transparens: Med transparens sikres tilliden til, at valget går rigtigt for sig, og at resultatet af valget er korrekt.

* Tillid til valghandlingen: At det hele går rigtigt for sig.

De første to punkter kan rimeligvis løses teknologisk. Det er muligt at designe et login f.eks. med NemID eller MitID, som sikrer, at der kun stemmes én gang, og med noget avanceret matematik at få udstedt et elektronisk bevis, som gør, at der kan vises en stemmeseddel, uden det kan spores, hvem der afgiver stemmen via NemID eller MitID.

Punkt tre om robusthed kan måske løses om ikke andet ved, at der er mulighed for papirbaseret stemmeafgivelse som backup.

I forhold til de sidste to punkter – transparens omkring valghandlingen og tillid til valghandlingen – bliver det vanskeligt at finde en teknologisk løsning. Helt lavpraktisk: Hvem er i stand til at gennemskue, om det førnævnte elektroniske bevis er udstedt korrekt, og om optællingsmekanismen fungerer uden fejl? Hvordan kan de valgansvarlige vise og overbevise vælgerne om, at valghandlingen er intakt og korrekt?

Mister vi transparens i valghandlingen, mister vi i sidste ende tilliden til vores demokrati.

Sidst men ikke mindst, er der økonomien. Det er blevet beregnet, at det koster i retning af 120 mio. kr. at gennemføre et valg. Med det kompleksitetsniveau et elektronisk valgsystem måtte have, har vi svært ved at forestille os at få udviklet og efterfølgende driftet et IT-system for det samme beløb.

Selve debatindlægget kan læses her:

https://www.version2.dk/holdning/vi-skal-ikke-have-e-valg-i-danmark-papirvalg-er-den-bedste-loesning