IT sikkerheds-
konsulent med flair
for kommunikation
og mærkbare forandringer

 

Mere sikkerhed for
de samme penge og ressourcer

Det behøver ikke koste en masse penge at forbedre sikkerheden i en organisation. Mange organisationer kan med fordel analysere eksisterende forretningsgange og setup, og alene ved at justere hvad der allerede er og hvordan det gøres, få mere sikkerhed for de samme penge og ressourcer.

Min tilgang er altid risikobaseret kombineret med en stor forretningsforståelse og en pragmatisk tilgang samt et udgangspunkt i hvor forretningen befinder sig og hvad der er realistisk.

Jeg har indgående erfaring fra både den offentlige og private sektor ligesom jeg har stor erfaring med forskellige rammeværktøjer og standarder såsom ISO27001, ISO27002, ISO27005, CIS-kontrollerne, NIST, COBIT

Udtalelser

Fra kunderne

{

Lene Møller nielsen

{

Sebastian Feldskov, Informationssikkerhed, Hovedstadens Beredskab

Tine Tuxen har hjulet med at udvikle en model for risikovurdering samt gennemført risikovurderinger af vores it-systemer. Hun er løsningsorienteret og følger hurtig og seriøst op på henvendelser. Vores forventninger er blevet indfriet og vi er 100 % tilfreds med samarbejdet.

{

Karsten, Informationssikkerheds-specialist hos kunde & CISSP

 Tine har været en super sparringspartner til udarbejdelse af ramme og koncept for vores phishingøvelser..